Påfør forsterkende mørtel

For å bygge fasadeisolering må det først legges på en gipsbase på termisk isolasjon. For dette brukes forsterkende gips og forsterkende nett. Du kan finne ut hvordan du plaster armeringen i følgende veiledning.

Bygging av en fasade med termisk isolasjon kompositt system

I dag brukes termisk isolasjonssammensetningssystemer ofte som fasadeisolasjon. Strukturen er alltid lik (fra innvendig til utsiden):

  • murverk
  • Klebemörtel
  • isolasjonsplater
  • muligens i tillegg festet med knapper
  • Forsterkingsmørtel eller forsterkende lim med forsterkende nett som gipsbase
  • Visuell eller etterbehandling gips

Match isolasjonsplater, lim, forsterkende nett og glatt gips

Ved bruk av forsterkende mørtel må det sikres at dette er i samsvar med isolasjonsbrettene som brukes, samt det senere synlige gipset. Den forsterkende mørtel er også referert til som forsterkende lim, siden det er så herdet at det kombinerer kjemisk med isolasjonsplater. Disse løses lett på overflaten. Selvfølgelig må det også være en vanlig gips som kan håndtere denne strukturen.

Oppgave av forsterkende gips og stoff

Den forsterkende mørtel tjener primært til å løsne det senere gipset fra substratet. Termiske broer og påvirkninger på isolasjonsplankene eller forbindelsesleddene på vinduer og dører blir dermed nøytralisert ved dannelse av sprekker. Det forsterkende limet har motsatte egenskaper til konvensjonelle børster: En høyere strekkfasthet og dermed en lavere trykkmotstand. Dermed blir belastninger (for eksempel termisk) fordelt over hele overflaten.

Gips eller fyll forsterkende stoff

Først er et 2 til 3 mm tykt lag av fugemørtel fylt. Deretter settes det forsterkende stoffet inn i forsterkende mørtel. Det er spesielt viktig å være oppmerksom på en høy tetthet, siden forsterkende stoffets forsterkende effekt også avhenger av gipsdensiteten. Deretter rengjøres eller fylles ytterligere 2 til 3 mm forsterkende mørtel over det innebygde armeringsstoffet.

Sette inn stoffforsterkningen

Forsterkende stoffet selv behandles ikke på støt, men overlapper. Dette betyr at du legger inn forsterkningstoffet med en overlapping på ca. 10 cm i forsterkningslimen og trowel. Da må tider tas i betraktning, noe som krever forsterkende gips for herding. Først da kan du begynne med den faktiske plastering av din termisk isolerte fasade.

Tips og triks

Armierungsmörtel har lenge vært brukt andre steder. For eksempel forsterkningsmørtel som innvendig gips. Imidlertid må de spesielle egenskapene til forsterkende mørtel og kravene til forsterkningsmatterene tas i betraktning. Spesielt er skillet mellom konvensjonelt brukt Armierungsputzen og det forsterkende limet av stor betydning.

Video Board: